Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 16 2018

szukajacszczescia
9140 f545
Reposted fromstylte stylte viainmybetterworld inmybetterworld
szukajacszczescia
5050 7375
Reposted from777727772 777727772 viaMerrry98 Merrry98
szukajacszczescia
8001 d758
Reposted fromasteryzm asteryzm viaMerrry98 Merrry98
szukajacszczescia
Strasznie we mnie wszystko reaguje ostatnio, jak, kurwa, w laboratorium chemicznym. 
— mocarne słabosci
Reposted frommoreorless moreorless viaMerrry98 Merrry98

March 04 2018

szukajacszczescia
3300 ce7d 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaspring-flow spring-flow
szukajacszczescia

March 03 2018

szukajacszczescia
2155 bde9

February 27 2018

2549 ff69
Reposted fromSkydelan Skydelan viamysweetheartt mysweetheartt
szukajacszczescia
4635 c35e
Reposted fromluron luron viamatuss matuss
szukajacszczescia
7925 6f38
Reposted fromtaSowa taSowa viamatuss matuss
szukajacszczescia
Reposted from1911 1911 viamatuss matuss
szukajacszczescia
4123 11c2
Reposted fromEtnigos Etnigos viamatuss matuss
4336 2d93 500

dreamingofgoingthere:

Budapest, Hungary

szukajacszczescia
2008 0680 500
Reposted fromoll oll viainmybetterworld inmybetterworld
szukajacszczescia
7748 f421 500
niezwykłe jest tuż obok mnie...
Reposted fromankaottak94 ankaottak94

February 24 2018

szukajacszczescia
Właściwie chodzi wyłącznie o to, żeby nie poddać się zmęczeniu, nigdy nie dopuścić do braku zainteresowania, do obojętności, nigdy nie zagubić swej bezcennej ciekawości, bo wtedy człowiek sam sobie pozwala umrzeć.
— Tove Jansson – Podróż z małym bagażem
Reposted fromOff Off viainmybetterworld inmybetterworld

February 22 2018

szukajacszczescia
Prawdziwe opanowanie jest wówczas, gdy zamiast podnieść głos, podnosisz tylko brew.
— ledwie poukładane
Reposted fromnatory natory viatobecontinued tobecontinued

February 20 2018

szukajacszczescia
2568 dbcd
Reposted fromnofouund nofouund viagdziejestola gdziejestola
szukajacszczescia
Jestem typem, który bardzo przeżywa to, że coś się nie uda, nie powiedzie, komuś się nie spodoba. Ja się tym mocno przejmuję, niestety. I z jednej strony potrafię np. kompletnie zapaść się w sobie, nie robić niczego, nie odzywać się – nawet do siebie – zamknąć się zupełnie, a z drugiej – daje mi to taką silną potrzebę udowodnienia, że jednak dam radę.
— Izabela Kuna

February 13 2018

szukajacszczescia
7316 72e9
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl