Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 18 2018

szukajacszczescia
5892 4aa7
Reposted fromnacpanaa nacpanaa via12czerwca 12czerwca
szukajacszczescia
szukajacszczescia
szukajacszczescia
5696 09b7 500
Reposted frommoai moai vialottibluebell lottibluebell
szukajacszczescia
0032 fb7e
Reposted fromsweet18 sweet18 vialottibluebell lottibluebell
szukajacszczescia
3099 e6fd

September 17 2018

szukajacszczescia
6562 5034 500
szukajacszczescia
szukajacszczescia
Reposted fromshakeme shakeme vialottibluebell lottibluebell
szukajacszczescia
Właśnie drobne defekty budzą tkliwość. Nie kocha się doskonałości, lecz proporcje i to czasem bardzo niedoskonałe. Czasem fakt, że czyjeś brwi są zbyt blade, a usta za szerokie, jest przyczyną fali czułości.
— Leopold Tyrmand "Siedem dalekich rejsów"
szukajacszczescia
3634 c82c
Reposted fromdailylife dailylife viatobecontinued tobecontinued

September 15 2018

szukajacszczescia
2915 79a6 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 via12czerwca 12czerwca
Trzeba wiedzieć kiedy skończyć. Papierosa, dogryzanie ludziom, upijanie się i miłość. Zwłaszcza miłość.
— (via pracownia-dobrych-mysli)
Reposted fromsoplica soplica viaeternaljourney eternaljourney
szukajacszczescia
Nie jest łatwo być kobietą. Za dużo się czuje, za dużo się wierzy, za dużo się chce.
Reposted fromchocoway chocoway viaeternaljourney eternaljourney

September 14 2018

szukajacszczescia
5000 4f0c 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viatoffifee toffifee
szukajacszczescia
Czasami zbyt długo stoimy w miejscu. Czekamy na cud, na drogowskaz, na pomocną dłoń. Wierzymy w świat, którego nie ma, w ludzi, których idealizujemy. Walczymy z wiatrakami. Tracimy energię. Zapominamy o sobie. Rezygnujemy z życia. Mijają dni, miesiące, lata a my nie potrafimy wybrać innej drogi. Żyjemy złudzeniami. Obiecujemy sobie że zmienimy się, ale od "jutra". Musisz sobie zaufać. Dzisiaj. Musisz zacząć walczyć. Dzisiaj. Musisz uwierzyć, że dasz radę. Dzisiaj. Musisz zacząć iść. Dzisiaj. Musisz zostawić za sobą przeszłość. Dzisiaj. 
— N. Belcik
Reposted fromxalchemic xalchemic viatoffifee toffifee
szukajacszczescia
Całe dorosłe życie atakowałam siebie. Aż wreszcie dotarło do mnie, że to jest bardzo smutne. Że bardzo smutne jest takie życie, kiedy się ciągle do siebie samej strzela.
— Ania Dąbrowska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viatoffifee toffifee
szukajacszczescia
9666 27f4 500
Reposted from12czerwca 12czerwca viatoffifee toffifee
szukajacszczescia
Wchodząc w interakcję z drugim człowiekiem, musimy pamiętać, że wnosi on do związku swoje nawyki, przyzwyczajenia i własne wyobrażenia, które wcale nie muszą współgrać z naszymi.
— Andrzej Depko "Chuć, czyli normalne rozmowy o perwersyjnym seksie"
Reposted frommajkey majkey viatoffifee toffifee
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl