Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 16 2018

szukajacszczescia
-Zwykle trudno opowiedzieć o tym, o czym naprawdę chce się opowiedzieć. Nie uważasz?
— H. Murakami "Przygoda z owcą"
Reposted fromsalato salato via12czerwca 12czerwca
szukajacszczescia
Prawdziwy mężczyzna nie pozwoli na to, by jego kobieta była zazdrosna o inne. On sprawi, że to inne będą zazdrosne o nią.

July 14 2018

szukajacszczescia
szukajacszczescia
szukajacszczescia
8104 9342
Reposted fromkarahippie karahippie vialottibluebell lottibluebell
szukajacszczescia
3507 5fe8
Reposted fromkarahippie karahippie vialottibluebell lottibluebell
szukajacszczescia
(...) prawdziwa miłość jest wtedy, kiedy w chwilowej złości dopatrujesz się zmęczenia, a nie złych intencji. Gdy w męskim milczeniu widzisz nie brak uczucia, ale problem, z którym on chce poradzić sobie sam. Gdy w kobiecych łzach dostrzegasz nie pretensję i wyrzut, ale potrzebę wsparcia i bliskości. Kiedy potrafisz wysłuchać, nim wysnujesz wnioski. I gdy uświadamiasz sobie, że nawet najbardziej kochający się ludzie potrzebują czasem od siebie odpocząć.

July 12 2018

szukajacszczescia

July 11 2018

szukajacszczescia
8893 9674
Reposted fromsilence89 silence89 viaNoCinderella NoCinderella
szukajacszczescia
Prawdziwa decyzja jest mierzona poprzez fakt podjęcia nowego działania. Jeśli nie ma działania – tak naprawdę nie podjąłeś decyzji.
— Tony Robbins
Reposted fromavooid avooid viaeternaljourney eternaljourney
szukajacszczescia
5049 9ee3 500
Reposted fromGodislove Godislove viaNoCinderella NoCinderella
szukajacszczescia
Yosemite National Park
szukajacszczescia
Prawdziwa kobieta? Ma ona dar szczególnego budzenia i rozwijania w mężczyźnie wszystkiego, co dobre i szlachetne.
— Lew Tołstoj
szukajacszczescia
[...] kiedy coś nas nas nęci wystarczająco długo i nieodparcie, na ogół się temu poddajemy.
— Aldous Huxley, Nowy wspaniały świat
Reposted fromgdziejestola gdziejestola

July 02 2018

szukajacszczescia

July 01 2018

szukajacszczescia
3918 bdb8 500
szukajacszczescia
szukajacszczescia
szukajacszczescia
5696 09b7 500
Reposted frommoai moai viamonroewiecznamonroe monroewiecznamonroe
szukajacszczescia
Problemem nie jest problem. Problemem jest Twoje nastawienie do problemu.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl