Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 05 2017

szukajacszczescia
5538 9568
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatobecontinued tobecontinued
szukajacszczescia
4439 0e5c
Reposted fromdeszcz deszcz viatobecontinued tobecontinued
szukajacszczescia
3491 81b6

December 04 2017

szukajacszczescia
szukajacszczescia
szukajacszczescia
Reposted fromFlau Flau viaSkydelan Skydelan
szukajacszczescia
Nie należy potępiać człowieka, ponieważ nigdy nie wiadomo, co się dzieje w jego duszy
— Lew Tołstoj
Reposted fromfindmyway findmyway viaSkydelan Skydelan
8083 d1b3 500
Reposted fromrhomaa2 rhomaa2 viaSkydelan Skydelan
szukajacszczescia
Reposted fromFlau Flau viaSkydelan Skydelan
szukajacszczescia
9630 418b
szukajacszczescia
Tak naprawdę w życiu nie ma nic cenniejszego niż radość w oczach osoby na której Ci zależy.
Reposted fromthesmajl thesmajl via12czerwca 12czerwca
szukajacszczescia
Jeśli zostałeś brutalnie złamany, ale wciąż masz odwagę, by być łagodnym dla innych, zasługujesz na miłość głębszą niż sam ocean.
— Nikita Gill
Reposted frommefir mefir via12czerwca 12czerwca
szukajacszczescia
4805 8f62
Zajebiście ważne pytanie
szukajacszczescia
4211 3f39 500
szukajacszczescia
4439 0e5c

November 30 2017

szukajacszczescia
To bardzo trudne, kochana. Wiedzieć to, co wiesz, i nie móc nic z tym zrobić.
— Jodi Picoult - Już czas
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialottibluebell lottibluebell
szukajacszczescia
Nigdy nie przestanie zadziwiać mnie fakt, że aby doszło do spotkania dwojga ludzi musi gdzieś z boku, gdzieś z dala od reflektorów zdarzyć się tyle małych, na pozór nieistotnych rzeczy, jak to: czy pojedziesz tramwajem numer 6 o tej, a nie innej godzinie, czy idąc na piwo dotrzesz właśnie do tego, a nie innego lokalu, czy wyjdziesz na fajkę właśnie teraz, czy pięć minut później lub też, czy pośliźniesz się akurat w tym, a nie innym miejscu.
— z przemyśleń własnych
Reposted fromwilkstepowy wilkstepowy via12czerwca 12czerwca
szukajacszczescia

November 27 2017

szukajacszczescia
Ile razy masz ochotę kogoś krytykować, przypomnij sobie, że nie wszyscy ludzie na tym świecie mieli takie możliwości jak ty.
— F. Scott Fitzgerald, "Wielki Gatsby"
Reposted frommarysia marysia viaeternaljourney eternaljourney
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl