Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 26 2019

szukajacszczescia
6243 293d 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viainmybetterworld inmybetterworld
szukajacszczescia
0936 0455 500
Reposted fromsoftboi softboi viagdziejestola gdziejestola

July 24 2019

szukajacszczescia
Mówiłem ci, że była inna niż wszyscy. To, co kieruje życiem przeciętnych ludzi, nie miało dla niej żadnego znaczenia. Postępowała tak, jak czuła, a czuła naprawdę wiele.
— Kate Morton “Zapomniany ogród”
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaevlyn evlyn
szukajacszczescia
Posiadanie kogoś kto potrafi znieść wszystkie Twoje nastroje - błogosławieństwo.
Reposted fromnaturalginger naturalginger viaevlyn evlyn
szukajacszczescia
7762 4cbe 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaMsChocolate MsChocolate
szukajacszczescia
Związki są głupie. Boisz się, że żadnego nie stworzysz, a gdy się udaje boisz się, że wszystko runie.
— Dobre miejsce
Reposted fromresort resort viaMsChocolate MsChocolate
szukajacszczescia
5158 e982
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadaniellss daniellss
szukajacszczescia

July 21 2019

szukajacszczescia
Reposted fromshakeme shakeme viaankaottak94 ankaottak94
szukajacszczescia
down from the mountains
szukajacszczescia
3124 42be 500
Reposted fromnyaako nyaako viastormymind stormymind
szukajacszczescia
3057 316b
Reposted fromPoranny Poranny viagdziejestola gdziejestola
szukajacszczescia
Kto urodził się z podwyższoną wrażliwością wie, jak trudno jest przełknąć życie. I wszystko, absolutnie wszystko pożera nas. W całości.
— ohmarilyn.soup.
Reposted fromohmarilyn ohmarilyn viaMsChocolate MsChocolate
szukajacszczescia
3875 13ad 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viagdziejestola gdziejestola
szukajacszczescia
5155 22ac

July 01 2019

szukajacszczescia
A teraz zaczyna się tajemnicza, ekscytująca, boleśnie intrygująca rzecz: zmiana.
— Sándor Márai
Reposted frommesoute mesoute viazielono zielono
szukajacszczescia
Strach i wątpliwości zabiły więcej marzeń i celów, niż porażka kiedykolwiek zdołała.
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viazielono zielono
szukajacszczescia
To bzdura, że mężczyzna ma Cię akceptować taką jaka jesteś. On ma za Tobą szaleć. I działać na Ciebie tak, że po jednym spojrzeniu nie możesz sobie przypomnieć hasła do skrzynki, które zmieniłaś trzy lata temu. W dzisiejszych czasach za bardzo ceni się wygodę, a zupełnie nie docenia chemii między ludźmi.
— Aleksandra Steć
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viazielono zielono
szukajacszczescia
2301 cbe5 500
tak wielu już nie ma
Reposted frommamzawieszke mamzawieszke viazielono zielono
szukajacszczescia
8884 adc1 500
Reposted fromsoftboi softboi viazielono zielono
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl