Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 13 2019

szukajacszczescia
2328 bc75
Reposted fromzelbekon zelbekon viainmybetterworld inmybetterworld
szukajacszczescia
      
F.R.I.E.N.D.S   running gags
Reposted fromfriends friends viamysweetheartt mysweetheartt

March 12 2019

szukajacszczescia
Nikt nie ma obowiązku być wielkim człowiekiem. To już bardzo ładnie, gdy się jest człowiekiem.
— Albert Camus
Reposted fromczesciczolem czesciczolem viastormymind stormymind
szukajacszczescia
2372 3220 500
Reposted fromyouuung youuung viaeternaljourney eternaljourney
szukajacszczescia
Ja nic nie muszę, ja wszystko chcę.
— Sosza
Reposted fromresort resort viaSkydelan Skydelan
szukajacszczescia
 Bardzo smutne jest takie życie, kiedy się ciągle do siebie samej strzela.
— A. Dąbrowska
szukajacszczescia
Ludzie mogą powiedzieć, że nie wygrałeś, ale zamkniesz im usta, gdy powiesz: "Zrobiłem, co mogłem".
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viazapachsiana zapachsiana

March 10 2019

szukajacszczescia
3661 4350 500
Reposted frommagdenvja magdenvja viatobecontinued tobecontinued
szukajacszczescia
W nastroju była zawsze szampańskim albo podłym. Same skrajności, nic pośredniego. Niektórzy mówili, że jest stuknięta. Drętwusy tak mówiły.
— Charles Bukowski – Najpiękniejsza dziewczyna w mieście.
Reposted fromnutt nutt viatoffifee toffifee
szukajacszczescia
Rozmowy z Tobą nocą są takie, że nie potrzebuję nawet kawy
— nevermind
szukajacszczescia
7615 45dc
Reposted fromEtnigos Etnigos viamysweetheartt mysweetheartt
szukajacszczescia
4596 4caf 500
Reposted fromkyte kyte viatoffifee toffifee
szukajacszczescia
Uśmiechnij się do siebie. Obejmij ramionami. Bądź dla siebie dobra. Nawet jeśli dzisiaj chciałabyś po prostu zniknąć - zostań. Jutro też jest dzień. Wszystko będzie dobrze.
— Alice Bloom
Reposted fromMissTake MissTake viatoffifee toffifee
szukajacszczescia
7396 b569 500
How I met Your mother
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo viatoffifee toffifee
szukajacszczescia
Związek z odpowiednią osobą to wolność, a nie ograniczenie.
— Beau Taplin
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viatoffifee toffifee
szukajacszczescia
Martwisz się? Nie wiesz co będzie dalej? A może wreszcie odpuścisz i przyznasz, że nie masz kontroli nad przyszłością? A martwienie się na zapas niczego nie zmienia.
— Beata Pawlikowska
szukajacszczescia
Zrań mnie prawdą ale nigdy nie pocieszaj mnie kłamstwem.
Reposted fromwolnosc wolnosc viaNoCinderella NoCinderella
szukajacszczescia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl