Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 29 2017

szukajacszczescia
''Status singla należy pielęgnować,  ponieważ podczas tygodnia lub całego życia w samotności, może być Ci dana tylko jedna chwila.
Chwila w której nikt Cię nie ogranicza. Jeden moment w którym zażywasz wolności w pewnym tego słowa znaczeniu a potem ta chwila mija ... ''
— Alice
Reposted bylottibluebell lottibluebell

April 28 2017

szukajacszczescia
'' To musi się zmienić, 
w sposób jaki się traktujemy i o siebie dbamy, 
musimy się poprawić"
— Clay Jensen ( Thirteen Reasons Why)
Reposted bylottibluebell lottibluebell

April 24 2017

szukajacszczescia
8191 c560
Reposted fromretro-girl retro-girl vialottibluebell lottibluebell

April 21 2017

szukajacszczescia
4196 7233
Reposted fromCattleya Cattleya vialottibluebell lottibluebell
szukajacszczescia
szukajacszczescia
Każdy normalny człowiek potrzebuje kogoś. Potrzebujemy być blisko. Skóra potrzebuje skóry.
— J. Żulczyk

April 19 2017

szukajacszczescia
Coś Ci zdradzę... Są takie sekundy w życiu, że kochasz to życie. Wtedy chciałbyś tak cały czas. To jakiś moment, ktoś coś gdzieś komuś. I wtedy jest takie wewnętrzne "wow". Ale my ludzie, choć mamy wzrok to jesteśmy obrzydliwie ślepi. Bo takich sekund w życiu, ba, w ciągu dnia mamy setki. Tylko my patrzymy, ale nie widzimy.
— Life
Reposted fromlacrimas lacrimas via12czerwca 12czerwca
szukajacszczescia
4529 e2ca
Reposted frombirke birke via12czerwca 12czerwca

April 16 2017

szukajacszczescia
Wszystko, co człowiek robi z sercem i uśmiechem, zawsze będzie najlepsze
Reposted fromolass olass viatobecontinued tobecontinued
7877 1007

words .. for tonight

Reposted fromjohnkeats johnkeats vianiemaproblemu niemaproblemu
szukajacszczescia
szukajacszczescia
Ty się bólu nie boisz. Ty się boisz pieszczot, boisz się, bo ich nie znasz, przyjemność osłabia czujność, odwraca uwagę, ktoś mógłby się do ciebie włamać, okraść z ciebie samego, to niebezpieczne. 
— Wojciech Kuczok
Reposted frommefir mefir viamrsmean mrsmean
1109 fe4f

Lara Flynn Boyle and Sheryl Lee on the set of Twin Peaks

Reposted fromfuckthisfuckthat fuckthisfuckthat viamrsmean mrsmean
szukajacszczescia
2062 08ca
Reposted fromSzczurek Szczurek viamysweetheartt mysweetheartt
szukajacszczescia
Reposted fromtfu tfu viamysweetheartt mysweetheartt
szukajacszczescia
7916 0be3
Reposted fromperfectsense perfectsense
szukajacszczescia
Dopiero próbując wejść w relację z kimś nowym zauważamy jak nam inni nasyfili w głowach.
— Sabina Rybak
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaevlyn evlyn
szukajacszczescia
Życzyłabym sobie z rozmachem mieć wszystko w dupie.
— M. Halber
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl