Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 08 2018

szukajacszczescia
0517 03ec 500
elegancko
Reposted fromkopytq kopytq viatobecontinued tobecontinued
szukajacszczescia
szukajacszczescia
Tak naprawdę wymagania kobiet sprowadzają się do dwóch rzeczy: chcą trochę twojego czasu i twojej uwagi. Chcą czuć, że są dla ciebie ważne. Reszta to dekoracje.
— Piotr C. "# to o nas"
Reposted fromobliviate obliviate viatobecontinued tobecontinued
szukajacszczescia
Najlepszym uczuciem na tej planecie jest czuć spokój duszy. Żadnego stresu, strachu, nieustannego rozmyślania - po prostu spokój.
— napotkane.
Reposted fromcorvax corvax viatobecontinued tobecontinued
szukajacszczescia
szukajacszczescia
Czasem życie daje ci drugą szansę dlatego, że za pierwszym razem nie byłeś gotowy.
— Vi Keeland
szukajacszczescia
szukajacszczescia
Trzeba uważać:
czas się zbyt łatwo na przeszłość zamienia.
— Krzysztof Kamil Baczyński - "Elegia codzienna"
szukajacszczescia
2505 b559
Reposted fromkarahippie karahippie vialottibluebell lottibluebell

November 07 2018

szukajacszczescia
1679 a074 500

October 31 2018

szukajacszczescia

Są ludzie przy, których wszystkie zegarki chodzą nam zbyt szybko a każda noc jest za krótka na sen. 

— Tomek Tomczyk
szukajacszczescia
Nie módlcie się o łatwe życie.
Módlcie się, żebyście byli silniejszymi ludźmi.
— John F. Kennedy
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaMerrry98 Merrry98
szukajacszczescia
5132 24b3
Reposted fromklebeknerwow klebeknerwow viaMerrry98 Merrry98
szukajacszczescia

Potrafię przyznać się do błędu, przeprosić i wiele wybaczyć. Niezwykle cierpliwy ze mnie człowiek i myślę, że moje granice tolerancji dla ludzkich zachowań sięgają bardzo daleko. Taki już ze mnie typ. Ugodowy. Czasami jednak zdarzy się - chociaż niezwykle rzadko - że ktoś uprze się na tyle, że te granice przekroczy. (...) Wtedy już nikogo nie przepraszam, jedynie samą siebie, że wcześniej byłam tak grzeczna, nazbyt wyrozumiała w stosunku do innych i zbyt mało honorowa w stosunku do siebie.

— Aleksandra Steć
Reposted frommaddaleinee maddaleinee viaNoCinderella NoCinderella
szukajacszczescia
2638 bf0a
Reposted from4777727772 4777727772 viaselsey selsey
szukajacszczescia
7610 153b 500
Reposted fromSsomething Ssomething viatoffifee toffifee

October 30 2018

szukajacszczescia
8178 8e1f
Reposted fromretro-girl retro-girl viaNoCinderella NoCinderella
szukajacszczescia
6337 b9fc 500
Reposted fromyourhabit yourhabit viagdziejestola gdziejestola
szukajacszczescia
7634 4b7f
Reposted fromnihilummm nihilummm viagdziejestola gdziejestola
szukajacszczescia
Przestań rywalizować ze wszystkimi. Nie przejmuj się tym, że inni są w czymś lepsi od Ciebie. Skoncentruj się na pokonywaniu własnych rekordów każdego dnia. Sukces to walka jedynie z samym sobą. 
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl