Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 18 2019

szukajacszczescia
6594 ec05 500
Reposted fromalexandersmith8805 alexandersmith8805 viaedwes edwes
6407 2d08
Reposted fromrarturi rarturi viaeternaljourney eternaljourney
szukajacszczescia
szukajacszczescia
Note to self: You gotta do this for you. This is for you. This isn’t about anybody. Live for you. Honor you. Never lose sight of that.
— Brittany Josephina
Reposted fromhwaiting hwaiting viaeternaljourney eternaljourney
szukajacszczescia
Człowiek może Ci powiedzieć miliony pięknych słów, ale kiedy patrzysz na jego zachowanie, dostajesz wszystkie odpowiedzi.
— znalezione
szukajacszczescia
szukajacszczescia
8793 840a 500
Reposted fromsoftboi softboi via12czerwca 12czerwca
szukajacszczescia
5313 e5f4 500
Reposted fromoll oll viacompletelydifferent completelydifferent
szukajacszczescia
Chciałabym w wieku 75ciu lat usiąść na ganku z jakimś starszym panem i z czystym sercem powiedzieć: Wygraliśmy wszystko.
— I.
szukajacszczescia
szukajacszczescia
Współczuję wszystkim, którzy przecenili mój urok osobisty i grzeczne usposobienie, a nie docenili inteligencji i umiejętności logicznego myślenia.
— Aleksandra Steć
szukajacszczescia
0916 c571
szukajacszczescia
5853 4005 500
Reposted fromslodziak slodziak viaeternaljourney eternaljourney

May 17 2019

szukajacszczescia
Czasem warto wyłączyć i myślenie i światło. I rachunek mniejszy i człowiek odpocznie.
— przeczytane.
Reposted fromcorvax corvax vialottibluebell lottibluebell
szukajacszczescia
0400 f876
Reposted fromBadziew Badziew viaSkydelan Skydelan
szukajacszczescia
Szukam siły nie po to, by stać się mocniejsza od innych, ale by zwalczyć swego najgroźniejszego przeciwnika: własne wątpliwości.
— Kristin Cast - "Naznaczona"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
szukajacszczescia
Nie nazywaj mnie proszę "egoistką", kiedy próbuję się o siebie zatroszczyć. Uwierz mi, zbyt długo starałam się dostrzec, że w ogóle istnieję.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
szukajacszczescia
Przestań szukać­ szczęścia w tym samym miejscu­, w którym je z­gubiłeś.
— Oczami mężczyzny
szukajacszczescia
Odwaga nie zawsze krzyczy. Czasami odwaga to cichy głos na koniec dnia, który mówi: “Spróbuję jutro jeszcze raz.”
— Mary Anne Radmacher
Reposted fromxalchemic xalchemic viagosienia gosienia
szukajacszczescia
7681 cc02
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl