Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 19 2017

0599 46bd 500

polychelles:

Sleggveien, Norway by Øystein Engan

Reposted fromhawke hawke viaMerrry98 Merrry98
szukajacszczescia
1320 f1f9 500
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling viaMerrry98 Merrry98
szukajacszczescia
szukajacszczescia
7451 4f16
szukajacszczescia

October 16 2017

szukajacszczescia

Momenty w których łamie nam się głos, należą do najważniejszych.

Reposted fromoutoflove outoflove viaMerrry98 Merrry98
szukajacszczescia
4597 9cf1
Reposted fromlovelydaisy lovelydaisy viaMerrry98 Merrry98
szukajacszczescia
5659 073e
Reposted fromurojenie urojenie viaMerrry98 Merrry98
szukajacszczescia
szukajacszczescia
ojciec mi mówił, że indianie mieli takie przysłowie - jeśli chcesz coś zrobić, nie mów o tym. niech gromadzi energię.
— sz.
Reposted fromdotwork dotwork viaolewka olewka
1978 5e1b
Reposted fromitslikerufus itslikerufus viazapachsiana zapachsiana
szukajacszczescia
szukajacszczescia
Czasami ludzie potrzebują drugiej szansy, ponieważ czas nie był gotowy na pierwszą.
Reposted frompunkahontaz punkahontaz viagdziejestola gdziejestola
szukajacszczescia
5838 1a97
Reposted frommalabuka malabuka viagdziejestola gdziejestola
szukajacszczescia
Wcale nie chodzi o fizyczność, o namiętne pocałunki i dotyk, który sprawia, że masz gęsią skórkę na całym ciele. To wszystko jest ważne, ale nie najważniejsze.  Chodzi o to, żeby mieć w drugiej osobie partnera, kogoś, kto Cię wspiera bez względu na wszystko, kto Cię zrozumie, nawet jeśli ma odmienne zdanie. Chodzi o to, żebyście dyskutowali, kłócili się, bronili swoich poglądów, żebyście poznawali swoje pasje, nie zamykali się w czterech ścianach, ma być ciekawie, ma się dziać.  Chodzi o to, by spotkać taką osobę, która sprawi, że będziesz chciał być lepszym człowiekiem. I która Ci w tym pomoże. 
— olewka
Reposted fromolewka olewka viagdziejestola gdziejestola
szukajacszczescia
Fenomen, który obserwowałem nieraz zarówno w życiu zawodowym, jak i towarzyskim, polega na tym, że gdy człowiek poznaje jednocześnie większą grupę osób, natychmiast wie - jakby za sprawą nadprzyrodzonego instynktu - z kim będzie chętnie rozmawiał, a kogo lepiej unikać.
— Sophie Hannah
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagdziejestola gdziejestola
szukajacszczescia

October 15 2017

szukajacszczescia
8772 52d2
Reposted fromfelicka felicka vialottibluebell lottibluebell
3201 5ae3 500
Reposted fromhawke hawke vialottibluebell lottibluebell
szukajacszczescia
Cała sztuka z przyjaźnią polega na tym, żeby znaleźć ludzi lepszych od siebie, nie inteligentniejszych, nie bardziej cool, ale lepszych, serdeczniejszych i bardziej wybaczających, a potem szanować ich za to, czego mogą cię nauczyć, i słuchać ich, gdy mówią ci coś o tobie samym, choćby i najgorszego... albo i najlepszego, to się zdarza; i ufać im, co jest najtrudniejsze ze wszystkiego. Ale też i najlepsze.
— ,,Małe życie" H. Yanagihara
Reposted fromostatni ostatni vialottibluebell lottibluebell
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl